poniedziałek, 6 czerwca 2011

394. Rosja - Lipieck

Lipieck to miasto obwodowe w Rosji, nad Woroneżem (dopływ Donu). Na mocy Układu z Rapallo zawartego 16 kwietnia 1922 roku między Rosją Sowiecką i Niemiecką Republiką Weimarską, Reichswehra szkoliła tutaj od roku 1926 swoich pilotów wojskowych obchodząc ograniczenia wersalskie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz